-     0917 67 60 68

Top Banner 4

 

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái. Chi tiết như sau:

Thời gian

9g00, thứ Ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Địa điểm

Văn phòng DV2, đường số 12, Khu đô thị Mỹ Gia, đường Phong Châu, thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Link Tài liệu đính kèm    

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025. Quy hoạch đã xây dựng cũng như các định hướng phát triển đô thị của TP. Nha Trang trong thời gian đến hướng tới mục tiêu phát huy lợi thế cạnh tranh.

Tập đoàn FLC vừa chính thức ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khu trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa quy mô lên tới 7.000 tỷ đồng.